arsa

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik

Kategori: 

Şantiye Yönetimi

Zaman Gazetesi’nin haberine göre, 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, 2 Aralık 2007 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. “6292 sayılı Kanun uygulamaları” başlıklı geçici maddeye göre Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca İskan Kanunu’na göre gerçekleştirilecek nakil ve yerleştirme işlemlerindeki hak sahipliği değerlendirmelerinde; 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, ailelerin geçim imkanlarını kayıp edip etmediklerine bakılmayacak. Yönetmeliğin, taşınmazları kamulaştırılanların hak sahipliği ile ilgili 6. maddesinin ikinci fıkrasının b, ç ve d bentlerindeki “hak sahibi olunamayacağını düzenleyen” hükümler uygulanmayacak.

Uygulanmayacak söz konusu hükümler şunlar olacak:

“Kamulaştırılacak taşınmazı olsa bile, kamulaştırma alanındaki yerleşim biriminde oturduğu belgelenmeyenler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışanlardan veya zorunlu olarak bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayı gerektiren işlerde çalıştığı halde kaydı yapılmamış olanlardan veya ödemiş oldukları prim yada kesenekler karşılığında sosyal güvenlik kurumlarından gelir ya da aylık bağlanmış bulunanlardan; bir yıllık gelirleri toplamı, tespit tarihinde onaltı yaşından büyük işçiler için yürürlükte olan asgari ücretin otuz günlük brüt tutarının onsekiz katından daha fazla olanlar.

Ayrıca iskan planlama etütlerinin başladığı tarihin takvim yılı başlangıcından geriye doğru üç yıl içerisinde, taşınmazlarını ellerinden çıkaran ve yerine eşdeğerde veya daha fazla değerde taşınmaz almayan aileler yerlerini terk etmemiş olsalar dahi, aşağıda belirtilen zorunlu halleri;

-Bir mirasın mahkeme kararıyla tasfiyesi sonucu taşınmazlarının elinden çıkmış olmasının ilâm ve tapu kayıtlarıyla,

-Taşınmazdaki hissesinin geçinmeye veya oturmaya yeterli olmaması nedeniyle diğer mirasçılara hibe veya satış yoluyla devredilmiş olmasının, tapu kayıtları veya ihtiyar heyeti ile ilgili Müdürlük görevlileri tarafından düzenlenecek tutanaklarla,

-Taşınmazın; kendisinin, eşinin çocuklarının, ana ve babasının tedavisi amacıyla elinden çıkmış olmasının tedavi görülen sağlık kurumlarından alınacak belgelerle,

-Taşınmazın; murisine ait borçtan dolayı, başkasının ziraî, ticarî, sınaî kredilerine müteselsil kefil olması nedeniyle elinden çıkmış olmasının ilgili idarelerden alınacak belgelerle,

-Taşınmazın yangın, sel, yer kayması, deprem gibi afetler nedeniyle elinden çıkmış olmasının ilgili idareden veya ihtiyar heyetinden alınacak belgelerle kanıtlanmayanlar hak sahibi olamayacaklar.”

1insaat.biz’de konuk yazar olarak haber paylaşımında bulunabilirsiniz. Sektörle ilgili haberi info@1insaat.biz adresine gönderin, editör onayımızın ardından yayınlayalım. Siz de 1insaat.biz’e katkıda bulunun, 1insaat.biz’in bir parçası olun!

Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Facebook, Twitter, Instagram ve daha fazlası. Sosyal medya bağımlısı mısınız?

Loading ... Loading ...

Etiketler