planlama

Planlamada uzmanlık derecelendirmesi nasıl olmalıdır?

Kategori: 

Şantiye Yönetimi

“Planlama” kelimesi hemen her sektörde benzer algılamaya sebep olmaktadır.

İmalat üretim sektörlerinin en karmaşık, en kapsamlı sektörü sayılan İnşaat sektörü için ise bu kavramın çok daha önemli ve detaylı bir içeriği vardır. İnşaat Sektöründe uygulanan projeler genelde kendini tekrar etmez, çalışılan coğrafya hemen her projede farklıdır, ekipler farklıdır, muhatap olunan idare farklıdır.

Bu nedenlerden dolayı. “Planlama” kavramı içeriği İnşaat sektörü açısından çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.

İnşaat Sektöründe yanlış bir algılama sonucu Planlama kavramı Primavera ve MS Project gibi CPM yazılımları ile sınırlı kalmıştır. Planlama, günümüz teknolojisi ve inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda daha içerikli olarak tariflenmelidir. Konuyu bu çerçevede ele almanın, sektör çalışanlarına mesleki kariyer yolunda yardımcı olacağını düşünüyorum.

İnsan Kaynakları Firmalarının, Planlama Profesyoneli arayış ilanlarında “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” terimlerini sıkça kullandıkları görülmektedir. Ve genellikle de bu tür arayışlarda, Primavera veya MS Project gibi bir CPM yazılımının kullanıcısına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu IK ilanlarından; CPM Programlarının işlevlerin, temel fonksiyonlarından daha kapsamlı sanıldığını, Planlama Sorumlusu personelden de daha içerikli hizmetler beklendiği anlayabiliriz.

“Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” gibi işlevsel kavramlar CPM yazılımlarında tümüyle çözülebilir sorunlar değildir.
Bu içerik, İnşaat sektörü teknik personelinin mesleki eğitimi sırasında, günümüz teknolojilerine uygun bir şekilde ele alınan bir içerik de değildir. Mühendis ve Mimarlar, meslek yaşamlarına atıldıkları zaman bu kavramlardan bahsedildiğini görmektedirler.

İnşaat Sektöründeki firmalara genel olarak baktığımızda da, henüz veri paylaşım düzeni olan ERP sistemlerine geçilmediği, yönetimlerde kişisel becerilerin ön planda olduğunu görürüz. İnşaat firmalarının büyük bir çoğunluğunda, “Planlama” konusunda beklentilerin büyük olmasına karşılık, firmada ortak bir planlama kültürünün oluşmadığını görürüz. Genelde, bu işlevlerin sorumlusu olarak konuya 1-2 planlama mühendisi atanmış ve çözüm onların kişisel becerilerine bırakılmıştır.

Bütün bunlara bakıldığında, bu konularda bir kavram kargaşası yaşandığını görürüz. Gerek inşaat firmaları gerek planlama teknik personeli açısından, bu kavramlara yüklenen içeriğin daha detaylı tariflenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

İnşaat Firmalarının ve Teknik Personelin büyük bir çoğunluğunun önemli yanılgıları “Primavera” veya “MS Project” yazılımlarını, bu başlıklarda tam bir çözüm aracı olarak görmeleri ve bir “CPM” programı ve bir program kullanıcısı ile “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” konularının çözümleneceğini sanmalarıdır.

İnşaat Firması açısından “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” içeriğini tüm kapsamı ile düşünecek olursak, bu bahsedilen hizmetlerin firma bünyesinde sağlıklı ve doğru biçimde yürütülebilmesi, günümüz şartlarında, VERİ Paylaşımını sağlamadan mümkün değildir.

Bu konular öncelikle ve de kesinlikle Firma içi veri paylaşımını sağlayacak olan ERP sistemini gerektirir.

ERP; bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan, çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir.

ERP Sisteminin olmadığı düzenlerde İnşaat Yönetiminin çeşitli safhalarında yer alan, Teklif, Planlama, Yürütme, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü, Satınalma Yönetimi gibi konular hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde çözülemez.

Bu (CITC-V) kongrede ayrıca sunduğum;
“İnşaat Yönetim” ERP Programlarında; Bir Keşfin, CPM Programına Aktarım Algoritmasının Oluşturulması üzerine bir Çözüm” başlıklı diğer bildirimde, planlama konusunu, ERP düzeninde nasıl ele aldığımı anlatmış ve örneklemiştim.

1972 de başlayan meslek yaşamım süresince, Planlama Teknik personelinin yalnızca Primavera veya MS Project kullanımındaki becerileri ile değerlendirildiğini gördüm. Bunun bir uzmanlık alanı olarak tanımlanması ve derecelendirilebilmesi gerekmektedir. “Planlama” kavramı inşaat yönetiminin en temel öğesidir. Bu içerikte tecrübe kazanmış, kariyer yapmış teknik personelin CV lerinde bu uzmanlık seviyesinin de tariflenebilir olması gerekmektedir.

Bu içerikte bir beyin fırtınasını başlatmak için bu bildiride aşağıdaki kişisel düşüncelerimi sunmayı uygun buldum. Bu değerlendirmenin, Planlama konusunda kariyer yapan Teknik personele, konum ve hedeflerini belirlemekte yardımcı olacağına inanıyorum.

Teknik Personel için PLANLAMA uzmanlığını da Judo’da olduğu gibi tecrübe ve ustalığı belirtmek için 7 kuşak ile ifade edecek olursak (Beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi, siyah ) gibi

1.Kuşak Planlamacı (Planlama Çırağı) :

Üniversitede, bir sertifika programında veya özel bir eğitim programında Primavera veya Microsoft gibi bir programın eğitimini almış, CPM metodolojisini anlamış olan planlamacıdır.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Veri Giriş Personeli olarak görevlendirilebilir.

2. Kuşak Planlamacı (Planlama Asistanı) :

Bu aldığı eğitim ile bir kaç inşaat uygulama projesinde, Proje müdürü veya Teknik müdür’ün talepleri ve direktifleri doğrultusunda ve muhtemelen İdarenin talep ettiği içerikte, genelde 1000 aktiviteyi geçmeyen İŞ Programını yapmış olan Teknik personeldir.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Mühendis Asistanlığı görevini yürütebilir

3.Kuşak Planlamacı (Planlama Mühendisi) :

a- Bu içerikteki Programların eğitimini Üniversitelerde, seminer programlarında veya özel eğitimlerde verebilecek düzeyde bilen
b- VEYA Uluslar arası Müşavir Firmalarca denetlenen, Planlama konusunda bu müşavirlerin detaylı talepleri doğrultusunda daha kapsamlı planlanması zorunlu olan Yurt Dışı projelerde bu görevi yürütmüş planlamacılar.
c- Firma içinde geliştirdikleri bazı parça çözümler veya Excel ile Primavera ile keşif-teklif verilerinin iletişimini sağlamış ve hatta uygulamayı kısmen de olsa İş Programına uygun yürütmeye çalışan firmalarda yetişmiş Teknik elemanlar.
Bunu gerçekleştirebilen firma sayısı Türkiye de 4 veya 5 dolaylarındadır.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Mühendisliği görevini yürütebilir.

4.Kuşak Planlamacı :

Bu kuşak seviyesinde planlamacı olabilmek için Planlama Mühendisi seviyesinde olmanın dışında, Planlama kültürüne sahip bir firmada bulunma gerekliliğini de getirir. Firmada, aşağıda belirtilen modüller arasında veri iletişimini sağlayabilen bir sistemin kurulmuş olması gereklidir.

Bunlar; Metraj – Birim Fiyat – Analiz – Teklif – İmalat Tespit – Bütçe – Primavera veya Microsoft Project olarak söylenebilir. Bu modüller arası “Veri Yönetimi” nin sağlanamadığı durumlarda Firmaların “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış” olarak dile getirdiği kavramları takip edebilmek, doğru bir şekilde raporlayabilmek pek olası değildir. Dikkat ederseniz bu 3 kavramın içine “Maliyet Kontrolü” kavramı dahil edilmemiştir.

Bu seviyede bir planlamacı Teknik Müdürlük görevini de başarı ile yürütebilir.

5.Kuşak Planlamacı :

“Maliyet Kontrolü” kavramının da takip edilip yöneltilebileceği, bu kuşak seviyesinde planlamada mutlak ve mutlak ERP sistemi içinde çalışılmasına ihtiyaç vardır. “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” olarak bahsedilen bu 4 lü kavram o firmanın veya o projenin tüm parasal ve miktarsal ve de zamansal verilerinin paylaşımını sağlayan ERP sistemi içinde çalışılmadan sağlanamaz.

Bu noktada veri paylaşımı, iletişimi ve kontrolünün sağlanması gereken modüllerin şunlar olması gerektiğini söyleyebiliriz;
Metraj – Birim Fiyat – Analiz – Teklif & Keşif – İmalat Takip – Bütçe – Primavera veya Microsoft Project – Maliyet muhasebesi, Puantaj, İmalat üretim, Depo, Demirbaş, Satın alma. Yönetimi

Bu kuşaktaki Planlama uzmanının hakimiyeti yalnızca teknik içerik değil aynı zamanda finansal ve maliyet muhasebesi konularını da kapsamaya başlamıştır.

Bu seviyede bir planlamacı Proje Müdürlüğü görevini de başarı ile yürütebilir.

6.Kuşak Planlamacı (Planlama & Maliyet Veri Yönetim Danışmanı – Müşaviri ) :

Bu seviyede artık bir kişiden değil, bir firmadan, profesyonel bir oluşumdan bahsedilebilir. Bu seviyeye gelmiş bir planlama uzmanı artık kendi ekibi veya ekipleri ile bu hizmeti bir profesyonel olarak İnşaat Firmalarına veya Yatırımcı Firmalara verebilen bir oluşumun içinde olmalıdır.

7.Kuşak Planlamacı:

Bu seviyede profesyonel bir oluşumdan ziyade belki bir Planlama Duayeninden bahsedilebilir.

Ahmet Avinal

1insaat.biz’de konuk yazar olarak haber paylaşımında bulunabilirsiniz. Sektörle ilgili haberi info@1insaat.biz adresine gönderin, editör onayımızın ardından yayınlayalım. Siz de 1insaat.biz’e katkıda bulunun, 1insaat.biz’in bir parçası olun!

Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Yeni bir işe başlarken en büyük korkunuz nedir?

Loading ... Loading ...

Etiketler