yapilasma-planlari

Yapılaşma planları yargıya taşındı

Kategori: 

Kent-Çevre

Etiketler:

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gölbaşı’ndaki yapılaşma planlarını yargıya taşıdı.

Gölbaşı tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasına mimarlardan tepki geldi. “Tarım arazilerini parsel parsel yapılaşmaya açılan parsellerin kime ait olduklarını merak ediyoruz” diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,“ Gölbaşındaki plan değişikliği kararlarının hiçbir bilimsel, teknik ve nesnel gerekçesi yoktur. Lakin sahiplerini öğrenirsek ne tur gerekçeleri var açıklayabiliriz. Kimin tanıdıkları ya da neyin karşılığı bu parseller yapılaşmaya açılıyor” dedi.

“Minareyi çalmışlar kılıfı hazırlıyorlar”

Candan, “Meclis kararında, alanda ruhsatlı 18 bina yer aldığı ifade edilmektedir. Mutlak tarım alanında bu yapılara nasıl ruhsat verildiği anlaşılamamıştır” diyerek “Minareyi çalmışlar plan değişikliği yaparak kılıf uyduruyorlar. Bu yapıların yasallaştırılması için dava konusu plan değişikliği yapıldığı gün gibi ortada.Meclis kararı bu yapıları yasallaştırma amacı taşıyor. Bu amaçla 1\25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında parsel bazında değişiklik yapılması plan bütünlüğünü bozacağı için diğer parsel sahipleri bakımından da emsal oluşturabilir, bu şekilde bir plan değişikliği civardaki tarım alanlarının imara açılmasına olanak sağlamaktan başka bir işe yaramaz. Gölbaşındaki plan değişikliği kararları planlama ilkelerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı. Parsel parsel kılıf uyduruyorlar biz de parsel parsel takip edip dava açıyoruz. ” şeklinde konuştu.

“Tarım arazileri tarımsal amaç dışında kullanılamaz”

Candan, “Mutlak tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı kanunla öngörülüyor. Kullanılabilmesi hususunda Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, petrol doğalgaz arama gibi bazı istisnalar tanınıyor. Ancak meclis kararında kanundaki istisnalara uyan bir durum bile yok. Belediye meclisinin alandaki yapıları imar planında yasallaştırma amacıyla yaptığı çok açık. Tarım arazilerimizi parsellemelerine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2014 tarih ve 2137 sayılı Gölbaşı İlçesi 113694 ada 31 ve 36 parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği onayına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan dava dilekçesinde; “Dava konusu meclis kararı ile mutlak tarım alanının konut alanı olarak planlanması açıkça Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun amacına ve 13.maddesine aykırıdır.” ifadeleri de yer aldı.

Yapi.com.tr

1insaat.biz’de konuk yazar olarak haber paylaşımında bulunabilirsiniz. Sektörle ilgili haberi info@1insaat.biz adresine gönderin, editör onayımızın ardından yayınlayalım. Siz de 1insaat.biz’e katkıda bulunun, 1insaat.biz’in bir parçası olun!

Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Son işinizden neden ayrıldınız?

Loading ... Loading ...

Etiketler