ik

Çalışanlar yatay yapılanmayı tercih ediyor

Kategori: 

İnsan Kaynakları

GfK tarafından yapılan araştırmada, her 10 çalışandan 9’u çalıştıkları kurumlarda yatay organizasyon yapısının ideal olduğunu belirtti.

Araştırma kuruluşu GfK tarafından 24 sektörden 237 profesyonelin görüşleri alınarak hazırlanan “Şirketlerde Liderlik Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Katılımcılara çalıştıkları kurumlardaki hakim organizasyon yapısı sorulduğunda, yüzde 59’u kurumlarında ağırlıkla yatay bir yapılanma olduğunu ve her seviyede çalışanların kendi yetki-sorumluluk alanlarında işlerine liderlik etmelerinin teşvik edildiğini belirtirken, yüzde 38’i ise hiyerarşik bir yapı bulunduğunu ifade etti.

İdeal organizasyon yapısına ilişkin olarak da yaklaşık 10 kişiden 9’u yatay organizasyon yapısını hiyerarşik yapıya göre daha ideal bulduğunu kaydetti.

Liderlerde olması gereken özellikler için katılımcıların yüzde 22′si stratejik bakış açısına sahip olmaları ve bütünü görebilmeleri gerektiğini belirtirken,yüzde 13′ü müşteri odaklılık ve beklentileri odağa koyabilmenin, yüzde 9′u da işin detaylarını bilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Katılımcılar tarafından liderlerde olması gereken diğer özellikler de “ekibi iyi tanıması, bireysel-entelektüel gelişimlerini takip ve teşvik etmesi, değişime her zaman açık olması, işini tutkuyla sahiplenmesi, iletişim becerilerinin ileri düzeyde olması, etkileşim halinde olduğu çalışma arkadaşlarına ilham verebilmesi” olarak sıralandı.

Şirketler lider yetiştirmek için neler yapıyor?

Şirketlerin lider yetiştirmek için neler yaptığı sorusuna da katılımcıların yüzde 41’i şirketlerinin liderlik konusunda iç eğitim düzenlediğini, yüzde 40’ı da lider yetiştirme programlarının hayata geçirildiği yanıtını verdi.

Çalışanların bağlı oldukları yöneticiyi ya da lideri değerlendirdikleri araştırmalar yapıldığını ve çalışanlara her seviyede geri bildirimlerin sürekli yapılmasının sağlandığını belirtenlerin oranı da yüzde 35’i buldu.

Öte yandan her 5 kişiden 1’i şirketlerinde lider yetiştirmek için herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti. Araştırmaya katılan her 4 kişiden 1’i şirketlerin lider yetiştirebilmeleri için çalışanlarına sürekli geri bildirim yapmaları gerektiğini ifade ederken, katılımcıların yüzde 21’i lider yetiştirme programlarının, yüzde 14’ü ise koçluk programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 30’u da her seviyede liderliği teşvik etmenin iş sonuçlarını iyileştirmeye ve karlılığın artmasına yardımcı olacağını belirtti.

Çalışanların kuruma bağlılığının sağlanması

Çalışanların kuruma bağlılığın sağlanması için katılımcıların yüzde 16’sı adil bir performans yönetimi sisteminin uygulanması gerektiğini belirtirken, yüzde 14′ü çalışma ortamının işte başarılı olmayı ve çalışanı mutlu etmeyi sağlayacak temel niteliklere sahip olması gerektiğini ifade etti.

Bunu, kurum içinde katılımcılığın desteklenmesi, çalışanın fikirlerini ve önerilerini ifade edebilmesine uygun ortamın sağlanması ve çalışanın başarılarının bağlı oldukları yöneticiler tarafından fark edilmesi , takdir edilmesi ve ücretlendirme ve sosyal olanakların tatmin edici olması görüşleri izledi. (AA)

Akşam

1insaat.biz’de konuk yazar olarak haber paylaşımında bulunabilirsiniz. Sektörle ilgili haberi info@1insaat.biz adresine gönderin, editör onayımızın ardından yayınlayalım. Siz de 1insaat.biz’e katkıda bulunun, 1insaat.biz’in bir parçası olun!

Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Elinize yüklü miktarda para geçse ilk yapacağınız şey ne olur?

Loading ... Loading ...

Etiketler